Hoa cúc điểu hồng – 50 bông/bó

345.000 VND

còn 5 hàng