Hoa hồng nhỏ hộp 9 bông – bông

133.000 VND

còn 10 hàng